PUD for Snorre Expansion Project godkjent

Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion Project. Investeringer på i overkant av 19 milliarder kroner vil øke utvinningen fra Snorre-feltet med i underkant av 200 millioner fat og forlenge levetiden utover 2040.

 

Snorre Expansion Project

er det største prosjektet for økt utvinning på norsk sokkel og bidrar med verdifull produksjon og aktivitet som kommer både Equinor, partnerne og samfunnet til gode. Videreutviklingen av Snorre-feltet innebærer en omfattende havbunnsutbygging, oppgradering av Snorre A-innretningen, økt gassinjeksjon og import av gass for injeksjon.
– Equinor har jobbet tett med partnerne og leverandørene for å realisere prosjektet. Jeg er glad for at vi nå har en godkjent plan for utbygging og drift, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring i Equinor.

Opprinnelig antatt levetid for Snorre-feltet var fram til 2011 – 2014. Nå vil feltet produsere utover 2040 og utvinningsgraden øker fra 46 til 51 prosent.

 

Snorre-feltet, Equinor
PUD-en for Snorre Expansion Project ble levert som en julegave til olje- og energiminister Terje Søviknes (t.h.) i desember 2017. Fra venstre: Mette Halvorsen Ottøy, Margareth Øvrum og Bjarne Bakken. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

Snorre Expansion Project har en planlagt produksjonsstart i 2021 og vil bli driftet og vedlikeholdt av den eksisterende Snorre-organisasjonen i Stavanger. Forsyningen vil fortsatt drives fra Fjordbase i Florø.

Equinor anslår at rundt 80 prosent av investeringene, som er på i overkant av 19 milliarder kroner, vil gå til norske selskap. Ifølge analyser fra Agenda Kaupang vil om lag 23 000 årsverk i prosjektfasen være sysselsatt i Norge.

Partnerskapet har, med forbehold om endelig myndighetsgodkjennelse, tildelt kontrakt for undervannsproduksjonssystemet til TechnipFMC, fabrikasjon og installasjon av rørbuntsystemet til Subsea 7, modifikasjoner på Snorre A til Aibel, boring og brønnoperasjoner til Transocean og marine installasjoner til Deep Ocean.

– Prosjektet vil gi arbeidsplasser langs store deler av norskekysten, og drift av Snorre-feltet i 25 nye år, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.