WINTERSHALL TILDELER RIGGKONTRAKT FOR NOVA-FELTET

West Mira sikrer seg opptil 16 brønner for Wintershal

Wintershall Norge AS har tildelt en riggkontrakt for Nova-utviklingen til Seadrill Norway Operations Ltd som skal drive boreriggen West Mira på vegne av Northern Drilling.

 I tillegg har Wintershall inngått en langsiktig rammeavtale med Seadrill for potensielle fremtidige riggbehov. 

West Mira vil bore seks undersjøiske brønner på Nova-feltet (tidligere Skarfjell) som starter i første halvdel av 2020.

Kontrakten har en verdi på 106 millioner dollar, tilsvarende 860 millioner kroner. 

 Wintershall Norge har opsjoner til å bruke riggen for opptil 10 ekstra brønner på sine andre opererte eiendeler eller for letevirksomhet.

 

«Dette er en annen viktig milepæl for Nova-prosjektet. Med anskaffelsen av denne moderne riggen har vi nå lagt inn en av de siste stykkene av puslespillet som gjør at vi kan bygge dette feltet og levere første olje fra Nova i 2021, sier Hugo Dijkgraaf, Wintershall Norge, administrerende direktør.

 

 

 

West Mira er en nybygd sjette generasjons rigg designet for drift under alle værforhold. Det vil bore seks brønner på Nova-feltet, ved en vanndybde på rundt 370 meter. 
Kontrakten inkluderer incitamenter til å belønne Seadrill for effektiv og sikker drift. 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.