Statoil tildeler milliardkontrakt på lagerskipet Njord Bravo

Statoil tildeler på vegne av partnerne i Njord-lisensen, en kontrakt til Aibel for oppgraderingen av lagerskipet Njord Bravo i Norskehavet. Kontrakten har en verdi på ca 1.3 milliarder kroner.

-Vi er glade for at vi i dag kan tildele Aibel dette oppdraget. Aibel har flere gode leveranser bak seg og har vist at de har både kompetanse og evne til å håndtere denne type komplekse prosjekter, sier direktør for prosjektutvikling Torger Rød i Statoil. Lagerskipet klargjøres nå for videre drift av Njord og Hyme samt tilknytning av Bauge og Fenja som er to nye feltutbygginger i Norskehavet.

Jobben innebærer betydelig opprustning og vedlikehold av skipet. I tillegg skal det installeres utstyr ombord for å redusere utslipp til luft (VOC anlegg).

Sikrer arbeidsplasser i Haugesund
Aibel vil starte arbeidet umiddelbart og lagerskipet er ventet å ankomme verftet i Haugesund i begynnelsen av juli 2018. På topp vil prosjektet engasjere rundt 600 medarbeidere.

Kontrakten gir det nødvendige grunnlaget for en sikker og effektiv prosjektgjennomføring.

-Vi ser frem til samarbeidet med Aibel, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim. Njord Bravo skal etter planen leveres ferdig årsskiftet 2019/2020.

pål
Pål Eitrheim
Foto: Arne Reidar Mortensen

Njord-feltet ble satt i produksjon i 1997 og både plattformen og lagerskipet settes nå i stand for å kunne gjenbrukes i nye tjue år.

I 2016 ble plattformen og lagerskipet tauet til land, henholdsvis Stord og Kristiansund.

 

Torger
Torger Rød. Foto: Arne Reidar Mortensen

-Det har vært viktig å utnytte tiden i landligge i Kristiansund godt og det har vært utført mye arbeid mens skipet har ligget til kai, sier Rød.
annet har det vært gjennomført demontering og overhaling av en del utstyr, og kontrakter for om lag 80 millioner kroner er tildelt leverandører i Kristiansundregionen.

Plattformen ligger hos Kværner på Stord
I mars 2017 ble Kværner på Stord tildelt kontrakten med oppgraderingen av Njord A- plattformen. Arbeidet med oppgraderingen av plattformen på Stord sysselsetter ca 3.000 årsverk. Arbeidet går som planlagt og for tiden arbeides det med topside modifikasjoner og forsterkning av øvre del av skroget.

Oppstart på feltet er planlagt høsten 2020.

Kontrakten signeres hos Aibel i Haugesund torsdag 19. april.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.